Змінний струм, що протікає через індуктивність

Нехай через котушку індуктивності з дуже малим омічним опором та ємністю (рис. 4.34) протікає електричний струм:

Змінний струм

Цей змінний струм створює в котушці ЕРС самоіндукції.

ЕРС самоіндукції

Щоб через котушку протікав електричний струм, необхідно, щоб прикладена напруга врівноважувала ЕРС самоіндукції, тобто.

Змінний струм
реактивний індуктивний опір

Останню рівність називають реактивним індуктивним опором.

Зобразимо графік залежності струму й напруги від часу (рис. 4.35 а) і векторну діаграму ланцюга (рис. 4.35 б).

графік залежності струму й напруги від часу

З порівняння виразів (4.84) і (4.85) і графіків (рис. 4.35) випливає, що струм в чисто індуктивному ланцюгу відстає від напруги на кут. А з графіка (рис. 4.35 а) видно, що в першій чверті періоду струм у котушці зростає від нуля до Ιm, саме тому навколо котушки зростає магнітне поле до максимального значення за рахунок зовнішнього джерела, а в другій чверті періоду струм у котушці спадає до нуля, й магнітне поле котушки також зменшується до нуля, при цьому спадаюче магнітне поле викличе ЕРС самоіндукції, яка створить струм у ланцюгу. При цьому електрична енергія буде повернена джерелу. У третій і четвертій четвертях періоду процес повторюється.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *