Змінний струм, що протікає через ємність

Нехай до затискувачів конденсатора прикладено напруга (4.79) (рис. 4.32). Індуктивність ланцюга й опору підвідних проводів знехтуємо. За цих умов напруга на конденсаторі Uc дорівнює зовнішній прикладеній напрузі U.

Змінний струм
(4.80)

Струм у ланцюгу визначається за законом Ома:

Змінний струм
(4.81)
Змінний струм
(4.83)

називають реактивним ємкісним опором. Зобразимо на графіку залежність струму й напруги від часу, а також векторну діаграму ланцюга (рис. 4.33 а і б). З рівнянь (4.80), (4.81) і графіків (рис. 4.33 а і б) випливає, що струм у чисто ємнісному ланцюгу випереджає напругу на кут π/2.

А на графіку рис. 4.33 а видно, що в першій чверті періоду напруга на конденсаторі зростає від нуля до Um , і конденсатор заряджується від джерела електричної енергії; у другій чверть напруга на конденсаторі спадає від Um до нуля, конденсатор розряджається, його енергія переходить до джерела. У третій і четвертій чвертях процес повторюється з протилежною полярністю. У такому ланцюгу відбувається процес, який періодично повторюється — двічі за період конденсатор заряджується від зовнішнього джерела й двічі він розряджається, віддаючи отриману енергію джерелу.

Змінний струм
Рис. 4.33

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *