Змінний струм, що протікає через активний опір

Закони Ома та Кірхгофа були встановлені для постійного струму. Але вони залишаються справедливими й для миттєвих значень змінних струмів і напруг, якщо їх зміни відбуваються не дуже швидко. Електромагнітні збурення поширюються в ланцюгу з великою швидкістю, що дорівнює швидкості світла. Якщо за час, що потрібен для передачі збурення в найвіддаленішу точку ланцюга, сила струму змінюється не суттєво, то миттєві значення сили струму в усіх перетинах ланцюга будуть майже однаковими. Нехай до затискувачів опору r (рис. 4.30), що не мають індуктивності та ємності, прикладено напругу, яка змінюється за законом.

(4.79)

де Um — амплітудне значення напруги.

Струм, що протікає через опір, визначають за законом Ома.

(4.80)

Таким чином, між амплітудними значеннями струму й напруги має місце співвідношення.

(4.81)

В активному ланцюгу струм і напруга збігаються за фазою. Співвідношення між змінними струмами й напругами виглядають особливо наочними, якщо зобразити їх за допомогою векторів (як і гармонічні коливання).

Виберемо довільний напрям. Відкладемо вздовж нього вектор
струму завдовжки Ιm (рис. 4.31). Оскільки струм і напруга в цьому ланцюгу змінюються синфазно, то вектор напруги також буде спрямований уздовж напрямку вектора струму, його довжина дорівнює rΙm . Сукупність векторів напруги або струмів утворює
векторну діаграму цього ланцюга.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *