Зменшення інтенсивності природного світла

Знайдіть, у скільки разів зменшиться інтенсивність природного світла, яке пройшло крізь два ніколя, площини поляризації яких становить кут 600, і кожен ніколь поглинає 20 % падаючого на нього світла.

Дано: α = 60o; к =20% = 0,2.

Знайти:

Інтенсивність природного світла

Розв’язання. Природне світло після потрапляння на призму роздвоюється на звичайний та незвичайний промені. Обидва променя поляризовані в двох взаємно перпендикулярних площинах. Звичайний промінь на межі двох призм зазнає повного внутрішнього відбиття й поглинається. Незвичайний промінь проходить крізь призму без відхилення й зменшує свою інтенсивність на 20%.

Нехай інтенсивність світла, яке падає на перший ніколь, становить І0, тоді після проходження, його інтенсивність І’ дорівнюватиме:

інтенсивність світла

Поляризоване світло, входячи до другого ніколя (який називають аналізатором), знову частково поглинається та зменшує інтенсивність на 20 %. Крім того, промінь зменшуватиме інтенсивність і за рахунок площини поляризації поляризатора та аналізатора, що не збігається. Згідно із законом Малюса отримаємо:

Поляризоване світло

Відносне зменшення інтенсивності світла становитиме.

Інтенсивність природного світла

Відповідь:

Інтенсивність природного світла

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *