Закон збереження проекції імпульсу

інші статі з теми можна знайти тут Закон збереження імпульсу.

Розглянемо тепер незамкнену систему, на яку діють зовнішні сили. Цілком очевидно, що в цьому разі до правих частин системи рівнянь (1.38) увійдуть, крім внутрішніх сил Fik , також зовнішні. Позначимо через Fi рівнодіючу всіх зовнішніх сил, прикладених до i-го тіла системи. Тоді в результаті почленного підсумовування рівнянь (1.38) отримаємо таке диференціальне рівняння поступального руху системи:

диференціальне рівняння поступального руху системи
(1.40)

де F — головний вектор усіх зовнішніх сил. У проекціях на осі нерухомої Декартової системи координат векторне рівняння (1.40) еквівалентне системі трьох рівнянь:

(1.41)

Рівняння (1.41) описують закон збереження проекції імпульсу: якщо проекція головного вектора зовнішніх сил на яку-небудь вісь дорівнює нулю, то проекція на цю вісь вектора імпульсу системи не залежить від часу.

закон збереження проекції імпульсу

Кожне тіло є системою матеріальних точок. Тому довільну систему тіл також можна розглядати як систему матеріальних точок, а її імпульс K — як суму імпульсів mi vi всіх п матеріальних точок системи:

Кожне тіло є системою матеріальних точок

Швидкість i матеріальної точки пов’язана з її радіусом вектором ri співвідношенням:

(1.42)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *