Закон збереження імпульсу

Закон збереження імпульсу включає теми:

Імпульс замкненої системи

Сили, що діють між тілами деякої системи, називають внутрішніми. Зовнішніми називають сили, що діють на систему з боку тіл, що не входять до її складу. Якщо взаємодія між системою (тілами системи) та зовнішніми тілами відсутня або цією взаємодією можна знехтувати, то таку систему називають замкненою (ізольованою). У замкненій системі слід ураховувати лише сили взаємодії між тілами, що входять до неї, — так звані внутрішні сили. З другого й третього законів Ньютона випливає закон збереження імпульсу замкненої системи.

Розглянемо замкнену систему, що складається з п тіл з масами m1,m2 ,..,mn . Позначимо швидкості цих тіл відповідно через v1 , v2 ,.., vn , а внутрішню силу, діючу на і-е тіло з боку к-го, — через Fik . На основі другого закону Ньютона можна записати такі рівняння руху всіх тіл системи:

(1.38)

Складаючи почленно ці рівняння та групуючи сили Fik та Fki , знаходимо:

За третім законом Ньютона Fik = – Fki , тому всі вирази в дужках у правій частині цього рівняння дорівнюють нулю, тобто

Векторна сума Σ(i=1)mivi=K — це вектор імпульсу всієї системи. Таким чином, тобто векторна сума імпульсів тіл, що становлять замкнену систему постійна.

(1.39)

Тоді закон збереження імпульсу можна записати так: вектор імпульсу замкненої системи (повний вектор) тіл з часом не змінюється.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *