Закон повного струму

У розділі електростатика і постійний струм було встановлено, що циркуляція вектора напруженості електростатичного поля по замкненому контуру дорівнює нулю, тобто

Закон повного струму

Такі поля, у яких циркуляція по замкненому контуру дорівнює нулю, називають потенціальними. З’ясуємо, чому дорівнює циркуляція вектора напруженості магнітного поля

Закон повного струму

Нехай по провіднику, який розміщено нормально до площини аркуша паперу, протікає електричний струм від нас (рис. 4.11). Лінії напруженості магнітного поля навколо провідника зі струмом показано на рисунку 4.7. Обчислимо циркуляцію вздовж однієї з цих ліній ( l ):

Закон повного струму

Оскільки кут між векторами H і dl дорівнює нулю, то вираз спрощується:

Закон повного струму

Напруженість магнітного поля в усіх точках кола l залишається величиною сталою, тоді

Закон повного струму

підставимо в останню рівність значення H, отримаємо

Закон повного струму

Якщо контур інтегрування охоплює не один, а кілька струмів, то циркуляція H дорівнює їх алгебраїчній сумі:

Закон повного струму

Порівнюючи вирази (4.20) і (4.22) для циркуляції E і H, можна зробити висновок, що між цими полями є принципова різниця. Циркуляція напруженості електростатичного поля завжди дорівнює нулю, відповідно, електростатичне поле потенціальне й може бути охарактеризоване потенціалом ϕ.

Циркуляція напруженості магнітного поля відмінна від нуля, якщо контур, по якому береться циркуляція, охоплює струм. Поля, в яких циркуляція відмінна від нуля, називають вихровими.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *