Закон Кулона

Численні дослідження свідчать, що між зарядженими тілами виникають сили взаємодії: однойменно заряджені тіла відштовхуються, а різнойменні — притягуються.

Силова взаємодія заряджених тіл визначається законом Кулона, який встановлений шляхом експерименту й формулюється так: сила електричної взаємодії двох точкових електричних зарядів q1 та q2 прямо пропорційна добутку цих зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між ними:

(закон Кулона)

(3.2)

де к — коефіцієнт пропорційності, який залежить від вибору одиниць виміру для сили, заряду й відстані.

Закон Кулона (3.2) виконується лише для точкових зарядів, тобто таких заряджених тіл, лінійними розмірами яких можна знехтувати порівняно з відстанню між ними. Запишемо закон у векторному вигляді:

де r — радіус-вектор, що з’єднує заряди q1 і q2 ; q — визначається в кулонах (Кл), а F — у Ньютонах (Н).

У системі СІ коефіцієнт пропорційності дорівнює:

Формула (3.3) виконується для вакууму, а для деякого іншого середовища закон Кулона матиме вигляд:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *