Закон Біо-Савара-Лапласа

Закон Біо-Савара-Лапласа визначає індукцію магнітного поля, яку утворює електричне струм.

Наприклад, нехай по провіднику протікає струм Ι (рис. 4.3). Виділимо елемент довжини провідника dl. Закон Біо-Савара-Лапласа стверджує, що елемент довжини провідника зі струмом утворює в точці A магнітне поле, індукція якого d B пропорційна довжині dl, силі струму Ι, синусу кута α між елементом довжини dl зі струмом і радіус-вектором r точки A і обернено пропорційна квадрату відстані r, тобто:

Закон Біо-Савара-Лапласа
рис.4.3 (4.5)

Вектор d B перпендикулярний до площини, що проведений через
радіус-вектор r і елемент довжини провідника dl зі струмом, його
напрям визначається за правилом правогвинтового буравчика. В якості прикладу наведемо розрахунок вектора індукції магнітного поля для деяких провідників зі струмом.

Обчислимо індукцію магнітного поля прямолінійного провідника зі струмом нескінченної довжини в точці А (рис. 4.4).

індукція магнітного поля

Виділимо елемент довжини dl і з’єднаємо початок і кінець
його з точкою А. З рис. 4.4 видно, що

Результуюча індукція в точці А від усіх елементарних ділянок прямолінійного провідника зі буде дорівнюватиме алгебраїчній сумі напруженостей полів, оскільки всі доданки будуть спрямовані в одній площині, яка перпендикулярна площині креслення. Тоді

А напруженість магнітного поля визначають співвідношенням:

(4.6)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *