ВСТУП

Термін “біологія” був запропонований видатним французьким природодослідником і еволюціоністом Ж.Б. Ламарком у 1802 році для позначення науки про життя як особливе явище природи. Сьогодні біологія є комплексом наук, що вивчають живу природу, закони її існування та розвитку. Вона характеризується високою спеціалізацією дисциплін, що входять до її складу, й одночасно їхньою тісною взаємодією. Одним з перших у біології сформувалися комплексні науки, які описують життєдіяльність об’єктів живої природи: ботаніка – наука про рослини, зоологія – наука про тварин, анатомія людини – наука про будову людського тіла, морфологія – наука про форму та будову організмів.

Різноманітність організмів і розподіл їх за групами вивчає систематика. Дослідженням історії органічного світу займається палеонтологія та її галузі – палеозоологія та палеоботаніка. Спосіб життя живих істот та їх взаємодію із середовищем існування розглядає  екологія. Закономірності індивідуального розвитку організмів вивчає біологія розвитку.

З розвитком нових методів дослідження з’являються  фізіологія, яка вивчає функції біологічних систем, цитологія, що розглядає будову клітини, генетика, яка описує закономірності спадковості та мінливості ознак. У XX ст. на межі з суміжними науками (фізикою, хімією, математикою) виникли нові біологічні напрями – молекулярна біологія і біохімія, які досліджують молекулярні основи життя, генна інженерія, яка створює живі організми за допомогою маніпуляцій з генетичним матеріалом, біофізика, що описує фізичні закономірності в біології, радіобіологія, що вивчає дію фізичного випромінювання на живі об’єкти.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *