Система відліку. Траєкторія точкового тіла

Для вивчення руху тіл слід вибрати систему відліку, тобто одне або кілька тіл, які умовно вважаються нерухомими, і з ним пов’язати будь-яку координатну систему, наприклад Декартову систему координат. Для описання руху, який відбувається на Землі, за «тіло відліку» беруть поверхню Землі. При цьому зазвичай осі OX і OY прямокутної координатної системи розташовують у горизонтальній площині, а вісь OZ спрямовують вертикально. В інших випадках початок координатних осей поміщають у центрі Землі. Для описання руху астрономічних тіл координатну систему пов’язують з Сонцем або зірками.

Рух тіл — це їх переміщення відносно наперед обраної системи відліку. Спочатку будемо розглядати рух точкових тіл, які мають малі розміри (тобто такі розміри, якими можна знехтувати порівняно з довжиною пройденого шляху). Точкове тіло в процесі свого руху описує деяку лінію, яка називається траєкторією руху цього тіла. Тіло, яке має великі розміри, можна представити у вигляді множини взаємопов’язаних точкових тіл; вивчення руху такого тіла зводиться до визначення траєкторії окремих його точок. Рух тіл є безперервний процес, тому шлях s, пройдений тілом уздовж його траєкторії, записують у вигляді неперервної функції
від часу:

Система відліку. Траєкторія точкового тіла
(1.1)

У прямокутній системі координат рух точкового тіла описують трьома функціями x = x(t), y = y(t), z = z(t), які показують як з плином часу змінюються координати цього тіла (x, y, z) .

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *