Синоніми, Антоніми, Омоніми, Пароніми. Лексичні помилки

Синоніми

слова, що мають однакове значення, але різне написання й звучання.

Синоніми можуть бути:

• повні (абсолютні), тобто повністю однозначні: алфавіт – абетка.
• неповні – різняться сферою вживання: йти – чимчикувати.

Вони об`єднуються в синонімічні ряди: багато, чимало, безліч, сила, сила‐силенна, маса, тьма, тьма‐тьмуща, хмара.

Антоніми 

слова з протилежним значенням, що об’єднані певною тематичною спільністю.

Способи утворення антонімів:

• різні слова: день – ніч
• антономічні префікси чи суфікси: зайти–вийти, морозець – морозище
• префікси НЕ, БЕЗ: воля – неволя, шумний– безшумний

• суфікси чи закінчення на позначення статі: лікар – лікарка, кум – кума

• антономічні частини слова:глибоководний – мілководний

Омоніми 

слова, однакові за написанням чи звучанням, але різні на значенням.

Є кілька різновидів омонімів:

• власне омоніми – однакові у всьому: гостра коса – дівоча коса

• омофони – однакове звучання, трішки відмінне написання: сонце – сон це, коваль – Коваль (прізвище)

• омографи – однакове написання, різні наголоси: за́мок – замо́к

• омоформи – збігаються лише в окремих граматичних формах: синів (дієслово мин. часу) – синів (іменник у родовому відмін-ку множини).

Пароніми 

слова, що досить близькі за звучання й написанням, але різні за значенням.

Наприклад:

Білити і біліти; сильний і силовий, громадський і громадянський, дружний і дружній. Часто вони мають один корінь, а різняться лише суфіксом, префіксом чи закінченням. Незначна відмінність у вимові призводить до помилок, тому варто приділяти увагу вжи-ванню малознайомих слів, додатково перевіряючи їхнє тлумачення: незгоди («відсутність взаємопорозуміння, розбіжність у поглядах») і знегоди («нещастя, труднощі»); факт («подія, явище») і фактор («умова, причина»); уява («здатність уявляти») і уявлення («розуміння, поняття»); зумовити («спричинити») і обумовити («зробити застереження») тощо.

Лексичні помилки

Часто ми, носії мови, робимо помилки в українській мові, не задумуючись, тому що такі помилки вже стали «звичними». Більшість помилок виникають через вплив російської мови, система якої відрізняється від української. Найчастіший тип помилок – кальки, тобто дослівний переклад слів.

НЕПРАВИЛЬНО – ПРАВИЛЬНО

 • заказати товар – замовити товар
 • на протязі дня – протягом дня
 • згідно чогось – згідно з чимось
 • відповідно чогось – відповідно до чогось
 • три роки назад – три роки тому

Окрім цього, потрібно знати найпоширеніші тавтології, тобто повторення одного й того ж поняття різними словами (так зване «масло масляне»)

НЕПРАВИЛЬНО – ПРАВИЛЬНО

 • несподіваний сюрприз – сюрприз
 • пам’ятний сувенір – сувенір
 • вільна вакансія – вакансія
 • моя автобіографія – автобіографія
 • меморіальний пам’ятник – пам’ятник
 • прейскурант цін – прейскурант або цінник
 • передовий авангард – передовий загін або авангард

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *