The composition of the word. Transfer of word parts

Склад слова. Перенос частин слова

Склад слова

Склад — це частина слова, що вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря. Склад утворюється голосним звуком, який на- зивають складотворним, або голосним і одним або кількома приголосними звуками. У слові стільки складів, скільки голосних звуків.

Залежно від кількості складів слова поділяються на

односкладові день, тінь, дуб, лінь
двоскладові сер/це, лю/бов, о/пік, ти/ша
трискладові ар/мі/я, по/віт/ря, сні/го/ хід, ма/лю/нок
багатоскладові пе/ре/ко/ти/по/ле, ар/хі/ те/кту/ра

Склади можуть бути:
а) відкриті, якщо закінчуються голосним звуком (жи/во/пис);
б) закриті, якщо закінчуються приголосним звуком (без/вість).

Крім того, розділяємо наголошені та ненаголошені склади. Наголошеним є склад, до якого належить голосний наголошений звук. Усі інші склади в слові – ненаголошені.

Увага!

При поділі слова на склади не можна розривати буквосполучення дж, дз, яке позначає один звук.

Хо/джу, ґу/дзик, ку/ку/ру/дза. Але: під/жи/ви/ ти, над/зем/нwий.

Перенос частин слова

Не можна:

1. залишати й переносити одну букву; тому не можна поділити для переносу такі сло- ва, як юнак, явір, око, олія, Азія тощо;

2. розривати дз, дж, якщо вони познача- ють один звук: хо‐джу, ра‐джу, ку‐ку‐ру‐ дза; і навпаки варто їх розривати, якщо вони стоять на межі префікса та кореня і позначають два різних звуки: від‐жи‐ти, під‐жива, від‐зна‐ка;

3. Розривати буквосполучення ьо, йо: ма‐йо‐ нез, блі‐до‐ли‐цьо‐му;

4. відривати від префікса, чи кореня одну букву (ви‐ступ, роз‐су‐ди‐ти);

5. у складному слові відривати від другої ча- стини букву, якщо вона не становить складу: не можна переносити “однод‐нівка”, треба одно‐днівка; не можна “триз‐мін- ний”, треба три‐змінний тощо;

6. розривати буквені й звукові абревіатури: НАТО, УНІАН, ЧАЕС, МЕГАТЕ;

7. відривати скорочення від слів, яких вони стосуються: 2007 р., 10 км, п.Петренко, Т.Г.Шевченко.

8. переносити ь та апостроф у наступний рядок; ці знаки залишаються з попередніми приголосними (без‐якірний, кіль‐це).

9. при подвоєнні одна з літер залишається в попередньому рядку, інша переноситься в наступний: зай‐мен‐ник, бу‐ден‐ний. Подовжені приголосні перед «я» мають два способи переносу: знання і знання. Обидва варіанти є правильними.

Інших заборон для переносу слів немає.

Записи створено 216

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.