What is the lexical meaning of a word. Lexicology

Що таке лексичне значення слова. Лексикологія

Лексикологія – розділ мовознавства, який вивчає словниковий склад мови (тобто лексику) й слово як його основну одиницю.

Основна одиниця лексикології – слово.

Лексичне Значення

Лексичне значення – це реальний зміст понять, позначуваних словом.

Пряме й Переносне Значення

Слово може мати пряме значення та переносне.

Пряме значення – первинне, нейтральне, вільне від зв’язку з іншими словами, асоцію-ється зі словом і в контексті, і поза контекстом.

Книга – предмет, що складається з аркушів і містить надруковану певним чином інформацію, призначену для сприйняття людиною.

Переносне значення – вторинне, що з’явля-ється в слові в результаті його образного вжи-вання в певному контексті.

Книга життя – образна назва життя людини зі сторінками – днями.

Однозначні і багатозначні слова

Однозначні слова мають лише одне лексич-не значення. Проте більшість слів української мови – багатозначні, тобто мають не одне, а кілька лексичних значень.

Голова – 1) частина тіла, 2) керівник, старший, 3) передова частина чогось, 4) одиниця обліку.

Однозначними в українській мові є:

• терміни (косинус, апостроф)
• власні назви (Київ, Влада)
• іншомовні слова (таксі, мадам)

назви рослин, тварин (вільха, кит)• назви чисел (один, вісім)

Походження лексики

За походженням розрізняють власне українські та запозичені слова.

Власне українські – слова, яких немає в інших мовах, або такі, що утворені за допомогою притаманних українській мові словотвірних засобів.

Віхола, неуцтво, хист, пахощі, кошеня, читаючи, голубінь, королівна, плаксій.

Запозичені – слова, що ввійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження).

Демократія, олімпіада, тротуар, юрист, шланг, трактор, акорд, лабіринт тощо.

Запозичені слова часто мають відповідники серед українських слів. Такі пари слів є абсолютними синонімами. У розмові перевагу слід надавати українським словам.

Записи створено 216

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.