Рівні організації живої матерії

Для будь-якої живої природи характерна складна ієрархічна супідрядність рівнів організації її структур.

Рівні організації живої матерії та їх короткий опис:

Молекулярний рівень. Будь-яка жива система складається з біологічних макромолекул – нуклеїнових кислот, білків, полісахаридів та інших органічних речовин. З цього рівня починаються різноманітні процеси життєдіяльності організмів: обмін речовин, перетворення енергії передача спадкової інформації.

Клітинний рівень. Клітина структурно-функціональною одиницею всіх живих організмів, існуючих на землі (виняток становлять віруси).  На клітинному рівні сполучаються процеси передачі інформації та перетворення речовин і енергії.

Організмений рівень. Елементарною одиницею організмового рівня є особина(індивід), яка розглядаються в розвитку – від моменту зародження до припинення існування – як жива система. На цьому рівні вивчають особину та властиві їй як цілому риси будови та поведінки.

Популяційно-видовий рівень. Популяція – надорганізмена система, в якій здійснюються елементарні еволюційні перетворення. На цьому рівні вивчають чинники, що впливають на чисельність популяцій, проблему збереження зникаючих видів, чинники мікроеволюції.

Біогеоценотичний рівень. На цьому рівні здійснюється взаємодія організмів між собою і з чинниками неживої природи, що визначають їх чисельність, видовий склад і продуктивність

Біосферний рівень. Біосфера – сукупність усіх біогеоценозів, система, що охоплює всі явища життя на нашій планеті. На цьому рівні відбувається кругообіг речовин и перетворення енергії, пов’язані з життєдіяльністю всіх живих організмів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *