Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Форми прикметників

Розряди прикметників

Можливий перехід прикметників з одного розряду в інший, якщо вони вживаються в переносному значення.

Наприклад:

  • важка торба (якісний) – важка промисло- вість (відносний)
  • заячий хвіст (присвійний) – заяча шуба (відносний) – заяча душа (якісний)
  • волошкове поле (відносний) – волошкові очі (якісний)
  • дідова хата (присвійний) – дідівська хата (відносний).

Творення присвійних прикметників

Ступені порівняння прикметників

Не утворюють ступенів порівняння прикметники:

з абсолютною мірою ознаки: сліпий, німий, глухий, босий, мертвий, лисий, порожній, готовий, здоровий, сивий;

які позначають масті тварин: буланий, вороний, сизий, бурий, білий (ведмідь), гнідий;

назви кольорів, що перейшли з розряду відносних: вишневий, бузковий, малиновий;

які мають суфікси згрубілості чи пестливості та ін.: малесенький, величезний, страшенний;

які мають словотвірні префікси пре‐, уль- тра‐, архі‐, екстра‐: превеликий, зарозумний, ультрасиній;

складні прикметники: синьо-жовтий, довгий-довгий, сивочолий.

Зміни приголосних при творенні форм ступенів порівняння

Поділ прикметників на групи

Деякі прикметники можуть мати закінчення –ій або –ий залежно від значення:

  • дружний (колектив) – дружній (привіт)
  • самітний (який усамітнився) – самотній (який сам)
  • минулорічний, цьогорічний – торішній
  • зимний (прохолодний) – зимній (зимовий)

АЛЕ: природний завжди тверда!

Правопис суфіксів ев (єв) та ов у прикметниках

Суфікс ОВ:

1. Якщо останній приголосний слова твердий:

план – плановий; гроза – грозовий (виділено останні приголосні)

2. Якщо наголос падає на закінчення ИЙ. У такому випадку пишемо суфікс ОВ:

А) після м’якого останнього приголосного: біль– больовѝй; куля – кульовѝй;

Б) після Ж, Ч, Ш, Щ: річ – речовѝй

(виділено останні приголосні (м’які та шиплячі) та наголоси на закінченнях у прикметниках).

Суфікс ЕВ:

Якщо наголос не на закінченні:

1. після м’якого останнього приголосного: черешня – черешнéвий; травень – травнéвий

2. після Ж, Ч, Ш, Щ: рожа – рожéвий; шарж – шáржевий; спориш – споришéвий.

(виділено останні приголосні (м’які та шиплячі) та наголоси НЕ на закінченнях у прикметниках).

Суфікс ЄВ пишемо після Й або літер на позначення подовженого м’якого приголосного: миттєвий, алюмінієвий.

У деяких словах можливі обидва варіанти: вісь – осьовий, осевий; ківш – ківшовий, ківшевий; ясен – ясеневий, ясеновий.в

Відмінювання прикметників

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *