Spelling Unstressed E, I, O

Правопис ненаголошених Е, И, О

Правопис літер, що позначають ненаголошені Е, И, О

Ми вже знаємо з фонетики, що голосні [а], [і], [у] вимовляються чітко незалежно від того, наголошені вони чи ні. А голосні [е], [и], [о] в ненаголошених позиціях наближаються до [и], [е], [у] відповідно.

пригадаймо, що [о] наближається до [у] лише тоді, коли в наступному складі є наголошений [у] або [і] – [коужу́х], [тоубі́]. В інших випадках звук [о] не зазнає наближення. Звук [е] наближається до [и], а також [и] до [е] в усіх ненаголошених позиціях, КРІМ:

  • початку слова (екра́н),
  • кінця слова (се́рце),
  • закінчення слова (черво́ний).

Через те, що звуки [и] та [е] дуже часто наближаються один до одного й ми чуємо щось серед- нє між [е] та [и], виникають труднощі при написанні слів, у яких є ненаголошений [е] чи [и].

Щоб визначити, яку букву писати, потрібно:

1. Змінити слово так, щоб ненаголошений звук опинився під наголосом. Для цього змінюємо слово за відмінками, числами або підбираємо спільнокореневе слово: зима́ – зи́монька, взи́мку, зи́ми

село́ – се́ла

2. Якщо за допомогою наголосу перевiрити написання слова не можна, то треба скористатися правилами:

Звукосполучення –еле-, -ере- та –ели-, -ери- (останні два виникають на межі кореня та суфікса).

Наприклад, пеленати, перебігти, терези, ожеледь; перина, великий.

Суфікси –еньк, -есеньк, -енк, -ен, -ер, -ечк, -тель. Запам’ятайте їх!

Наприклад, малесенький, гарненький, учитель, семеро, омріяний.

Звукосполучення –ли- та –ри- у відкритих ненеголошених складах.

Наприклад, тривога, криниця, тривати, блищати.

АЛЕ запам’ятайте: тріщати та дрімати.

Суфікси –ик, -ин, -ив, -ищ, -иськ.

Наприклад, дощик, киянин, прізвище, морозиво.

Не всі слова підпорядковуються правилам. Перевірити написання слова можна за орфографічним словником. Деякі слова потрібно просто вивчити.

Запам’ятайте!

и е и/е
директор, кишеня, диригент, кипарис, мисливець, кинджал, шинель, горизонт, лимон, пиріг, дисидент минулий. метушня, левада, легенда, плекати, демократ, чекати, леміш, президент, прем’єра, медаль, керувати, чемпіон. келих / келех, коригувати / корегувати

Складні випадки написання У, О, А

Через вплив російської мови іноді можуть виникати труднощі при написанні слів із звуками [а], [о], [у]. Тому потрібно запам’ятати такі найпоширеніші слова з цими звуками:

У яблуко, яблуня, дякую, мармур (НЕ мрамор), пурхати, парубок, будяк.

А багатир (=багач), багато, гаразд, качан, кажан, гарячий, хазяїн, халява.

О богатир (=силач), козак, комин, отаман, коровай, кропива, товар, лопата, монастир, гончар, оренда, пором, слов’янин, борсук, котушка, погон, солдат, холоша.

Правопис голосних в іншомовних словах

Для початку запам’ятайте літери, які входять у «правило дев’ятки»: Д, Т, З, С, Ц, Ч, Ш, Ж, Р.

Вислів, щоб їх запам’ятати:

«Де Ти З’їСи цю ЧаШу Жиру?»

И

1. У загальних назвах після «дев’ятки» перед приголосними (крім Й): цитата, директор.
2. У власних назвах після «дев’ятки» перед приголосними (крім Й): Чилі, Флорида.
3. У географічних назвах за традицією після інших приголосних: Єгипет, Китай.
4. У словах церковного вжитку: диякон, єпископ, християнин.
5. В окремих словах відповідно до вимови: лимон, спирт, кинжал, мирт.

І

1. На початку слова: історія, Ірак.
2. У кінці незмінюваних слів: таксі, шосі, хаскі.
3. У середині слова перед голосною чи Й: тіара, пріоритет.
4. Після приголосних, що не входять в «правило дев’ятки» перед приголосним: хімія, гімн.
5. У географічних назвах після «дев’ятки» за традицією: Сідней, Грімм, Дідро.
6. Після префікса чи першої частини складного слова перед основою на І: дезінформація, староіндійський.

Є

1. На початку слова відповідно до вимови: Європа, єресь.
2. Усередині слова після апострофа, м’якого знака, Е, І, Й: прем’єра, фойє, модельєр + траєкторія (АЛЕ: діез, поліетилен)

Ї

1.У середині слова після голосного, апострофа, м’якого знака: альтруїст, маїс, інтуїція.

У

1. У словах французького походження після Ж, Ч та в окремих словах: журі, парашут, Жуль, парфуми.
Записи створено 216

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.