Spelling is NOT, NOT with different parts of the language. Spelling of prefixes

Правопис НЕ, НІ з різними частинами мови. Правопис префіксів

Правопис НЕ, НІ з різними частинами мови

Слід розрізняти заперечну частку НЕ, яка завжди пишеться окремо, та префікс НЕ‐, який завжди пишеться разом. Заперечна частка НЕ заперечує щось, відкидає, перекреслює, а префікс НЕ‐ творить нові слова, часто з протилежним змістом.

Разом з НЕ пишемо
1. Слова, що без НЕ не вживаються: нежить, нена́видіти, негайно, немовля, незчутися, незабаром.
2. Слова з префіксом НЕДО‐, що позначає постійно повторювану дію або неповну якість: недочувати, недобачати, недооцінка, недосконало, недоладно. але, якщо дієслово означає одноразову дію, то НЕ ДО пишуться окремо: не дочув, не добачив.
3. Слова, що можна замінити на синонім без НЕ: неволя – рабство, невисокий – низький, недалеко – близько.
4. Прикметники та прислівники з наголошеними суфіксами ‐анн‐, ‐янн‐, ‐енн‐ : несказанно, невблаганний.
5. Дієприкметники, що виступають означеннями без пояснювального слова: знявся нестихаючий шум.
6. Якщо при прикметнику стоять слова типу дуже, вельми, надто, надзвичайно: вельми нескладний, дуже неприємний.
Окремо З НЕ пишемо
1. З дієсловами у всіх інших випадках: не питай, не йди.
2. Коли в реченні є протиставлення (або воно зрозуміле з контексту): не сум, а жаль; не святі горшки ліплять.
3. Коли є пояснювальні слова типу аж ніяк, зовсім не, з частиною ні тощо: нікому не відомий, аж ніяк не важко.
4. Зі словами, що пишуться через дефіс: не по-українськи, не по-моєму.
5. Якщо слово з НЕ є присудком (між НЕ і словом можна вставити «є»): не (є) високе ; Це не навмисно. Порівняй: Він зробив це ненавмисно. Але! Він зробив це не навмисно, а випадково.
6. З пiдсилювальними прислiвниками та незмiнними присудковими словами: не зовсiм, не дуже, не цілком, не можна, не треба

Чотири дієслова можуть пишатись окремо або разом з НЕ, але від цього змінюється їхнє значення:

нездужати (хворіти) не здужати (не змогти)
неславити (ганьбити) не славити (не хвалити)
непокоїтися (хвилюватися) не покоїтися (не спочивати)
нестямитися (втратити самовладання) не стямитися (не прийти до тями)

Те ж стосується правил написання дієприслівників, утворених від цих дієслів.

Запам’ятайте!

З числівниками, сполучниками, прийменниками та більшістю займенників НЕ пишемо окремо: не п’ять, не восьмеро, не біля…, не зі…, не він, не той.

Слід розрізняти присудкове слово немає (нема), яке завжди пишеться разом з НЕ, та дієслово в 3‐ій особі однини теперішнього часу, яке пишеться окремо. Щоб не помилятись, перевіряйте за допомогою перекладу на російську:

немає = рос. нету,
не має = рос. не имеет

Наприклад: У нього немає таланту до малювання. Він не має такого таланту.

Чи можна писати слова з Не через дефіс?

Так, якщо це НЕ + власна назва: не-Європа.

Правопис слів з НІ

Окремо:

  • Якщо між НІ та словом є прийменник: ні з ким, ні до чого
  • Якщо НІ є повторюваним сполучником: ні він, ні вона
  • З іменниками: ні кроку назад

Разом:

  • Із заперечними займенниками: ніхто, ніщо, ніяких, нічий
  • У заперечних прислівниках: нізвідки, ніде, ніколи, нітрохи
  • слова, які без НІ не вживаються: нікчема.

Правопис префіксів

Префікс З- може виступати ще у двох своїх варіантах:

С- Зі-
перед приголосними з «КаФе ПТаХ» перед сполученням кількох приголосних перед сполученням губного з [й]
спитати, сказати зіставити, зіп’ястися

Префікси РОЗ-, БЕЗ- завжди пишемо з З!

пре при
(=дуже) Престарий = дуже старий Пречудовий = дуже чудовий (наближення) Прибігти (=при чомусь) Пришкільний = при школі

Запам’ятай слова, які пишуться з префіксом пре:

презирство, преподобний, престол, преосвященний

Є 3 слова, які пишуться з префіксом прі:

прірва, прізвище, прізвисько

Написання ПІВ-, НАПІВ-:

ра́зом через дефіс окремо
Із загальними назвами півгодини піввідра пів’яблука Із власними назвами пів-Європи пів-Києва У зворотах типу
о пів на другу
Записи створено 216

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.