Подвоєння та подовження в українській мові

Майже в кожному тексі можна зустріти подвоєння. Але як переконатися в тому, що воно там потрібне ? Дуже просто, треба просто вивчити правила з IOsvita.

Подвоєння та подовження в українських словах

Подвоєні літери позначають збіг однакових приголосних або подовжений м’який приголосний.

Збіг однакових приголосних відбувається на межі двох частин слова:

  • префікса й кореня: віддати, оббити;
  • кореня й суфікса: сонний, цінний;
  • двох суфіксів: іменник, годинник;
  • двох частин складноскороченого слова: спорттовари;
  • основи дієслова й постфікса ‐ся: розрісся, пасся.

У прикметникових суфіксах -анн-, -янн- -енн- (підсилення ознаки, позначення можливості чи неможливості дії): несказанний, старанний.

У наступних словах старослов’янського походження: блаженний, благословенний, священний, огненний, мерзенний, стражденний. АЛЕ: вогняний.

У наступних словах: Ганна, ссавець, бовван, овва!, лляний та похідних.

У прикметниках, утворених від іменників за допомогою суфіксів ‐ан‐, ‐ян‐, ‐ин‐, ‐ін‐, подвоєння немає: орел – орлиний, гречка – гречаний.

Подвоєння немає у дієприкметниках: запечений, вихований, вирішений.

Не подвоюється ‐н‐ в прикметниках: шалений, жаданий, довгожданий, буквений, по- томствений, насильствений, навіжений, студений, скажений, даний, піщаний, олов’я- ний, скляний, обітований – та іменниках: священик, дзвіниця.

Потрібно розрізняти дієприкметники та утворені від них прикметники, що входять в пункт 2. Порівняйте:

дієприкметники прикметники
‐ан‐, ‐ян‐, ‐ен‐ ‐анн‐, ‐янн‐, ‐енн‐
суфікс НЕнаголошений суфікс наголошений
неска́заний зді́йснений незсказа́нний здійсне́нний
Подвоєння та подовження в українській мові
Подвоєння та подовження в українській мові

Подовження відбувається за трьох умов:

  1. подовжуватися можуть лише ДеТи З’їСи ці лиНи + Ж, Ч, Ш
  2. якщо вони м’які та напівпом’якшені;
  3. у позиції між двома голосними.

Якщо хоч одна з умов не виконується, подовження не відбувається.

Подвоєння в іншомовних словах

1. Збіг на межі префікса й кореня: ірраціональний, імміграція (АЛЕ: еміграція).
2. У власних географічних назвах і похідних від них: Андорра, Марокко, марокканський, Канни.
3. В іменах людей: Анна, Геннадій, Алла, Римма, Нонна, Віолетта, Аполлон АЛЕ! Іполит, Інеса, Інокентій.

У загальних назвах подвоєння Не відбувається: бароко, сума, клас, піанісимо, хобі, піца, інтермецо, ват (але Ватт).

Винятки , у яких подвоєення

аннали, бонна, білль, брутто, булла, ванна, вілла, дурра, мадонна (АЛЕ беладона !), манна, панно, мірра, мотто, мулла, нетто, панна, пенні, тонна, філіппіки, канна, осанна (вигук), алло, чеддер, мокко, панно.

Сподіваємося тема “Подвоєння та подовження” була вам корисною.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *