Модель атома Бора

Модель атома Бора

Першу спробу зв’язати в єдине ціле емпіричні закономірності лінійчатих спектрів, ядерну модель атома та квантовий характер випромінювання та поглинання світла було здійснено Н. Бором у 1913 р. Якісно нова теорія атома водню й воднеподібних атомів. В основі теорії про модель атома Бора лежать наступні постулати:

Перший постулат Бора (постулат стаціонарних станів): існують деякі стаціонарні стани атома з відповідним заченням енергії E1, E2,…, En,…, перебуваючи в яких він не випромінює енергію. Цим стаціонарним станам відповідають цілком визначені (стаціонарні) орбіти, по яких рухаються електрони, які, незважаючи на наявність у них прискорення, не випроміюють електромагнітних хвиль.

Другий постулат Бора (правило квантування орбіт): у стаціонарному стані атома електрон, рухаючись по коловій орбіті, повинен мати квантові значення моменту імпульсу, які задовольняють умову:

Другий постулат Бора
де m — маса електрона; ν — його швидкість, r — радіус орбіти електрона.

Третій постулат Бора (правило частот): під час переходу атома з одного стаціонарного стану в інший випромінюється або поглинається один фотон з енергією, яка дорівнює різниці енергій відповідних стаціонарних станів. Випромінювання фотона відбувається під час переходу атома зі стану з більшою енергією En у стан з меншою енергією Ek, тобто у разі переходу з орбіти більш віддаленої від ядра на ближчу до ядра орбіту. Поглинання енергії супроводжується переходом атома у стан з більшою енергією, й електрон переходить на віддаленішу орбіту. Набір можливих частот квантових переходів і визначає лінійчатий спектр атома.

Третій постулат Бора

Модель атома Резерфорда і Томсона.

Сподіваємося тема “Модель атома Бора” була вам корисною.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *