Механічний принцип відносності

інші статі з теми можна знайти тут Закон збереження імпульсу.

Як свідчить дослід, сили, що діють на матеріальну точку з боку інших тіл, однакові в усіх інерціальних системах відліку, тобто F = F (1.49)

Цей результат випливає з перетворень Галілея:

перетворення Галілея

де r, r’ — радіус-вектори частинки; а v,v’ — швидкості частинок відповідно у системах K і K΄; V — швидкість системи K΄ щодо системи відліку K.

Тоді a = a’ , і для інерціальних систем відліку випливає, що

Механічний принцип відносності

Таким чином, рівняння Ньютона для матеріальної точки, а також для довільних систем матеріальних точок однакові в усіх інерціальних системах відліку — інваріантні щодо перетворення Галілея.

Цей результат називають механічним принципом відносності (принципом відносності Галілея) і часто формулюється так: рівномірний і прямолінійний рух системи не впливає на перебіг механічних процесів, які відбуваються в ній.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *