Квадратична функція

Квадратним тричленом називається многочлен виду ax2 + bx + c, де x – змінна, a, b і c – деякі числа, причому a ≠ 0.

Корнем квадратного тричлена називається таке значення змінної, яку перетворює квадратний тричлен на 0. Щоб знайти корені квадратного тричлена, треба розв’язати квадратне рівняння ax2 + bx + c = 0.

Теорема. Якщо x1 і x2  – корені квадратного тричлена ax2 + bx + c, то ax2 + bx + c = a (x-x1)(x-x2).

Квадратична функція – це функція, яку можна задати формулою виду y = ax2 + bx + c, де x – незалежна змінна a, b, c – довільні числа, причому a ≠ 0.

Графіки функцій y = ax2 + bx + c і y = ax2 – одинакові параболи, які можна сумістити паралельним перенесенням. Будь-яку функцію y = ax2 + bx + c можна представити у вигляді y = a (x + m)2 – n, де m і n – деякі дійсні числа. А це означає, що графік функції y = ax2 + bx +  можна дістати за допомогою двох паралельних перенесень графіка функції y = ax2.

Отже, щоб дістати графік функції y = -2x2 + 12x – 19, треба  зробити з графіком функції y = 2x2 перетворення:

  1. Відобразити симетрично осі Ox;
  2. Зробити паралельне перенесення на три одиничних відрізки в напрямі осі Ox;
  3. Зробити паралельне перенесення на один одиничний відрізок униз.

Зробимо всі ці перетворення й отримаємо графік функції y = -2x2 + 12x – 19.

Також можливо вам потрібна такі теми: Логарифмічна функція, Степенева функція.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *