Координатна площина. Синус, косинус, тангенс, котангенс

Координатна площина

Проведемо дві перпендикулярні координатні прямі, які перетинаються в початку їх відліку – точці О. Ці прямі називаються Осями координат. Горизон­тальну пряму називають Віссю абсцис І позначають Ox, вертикальну – Віссю ординат І позначають Oy. Точку О називають Початком координат. Ці координатні прямі утворюють Декартову прямо­кутну систему координат. Пло­щи­на, на якій задана прямокутна система координат, називається Координатною площиною. Через будь-яку точку А координатної площини можна провести прямі, перпендикулярні до осей Ox і Oy.

Означення синуса, косинуса, тангенса, котангенса для будь-якого кута від до 180°

Візьмемо коло на площині Oxy з центром у початку координат і радіусом R.

Відкладемо від додатної пів осі Ox кут  у верхню півплощину (див. рисунок нижче). Точку перетину сторони кута з колом назвемо . Вона має координати (x;y).

Означення синуса, косинуса, тангенса, котангенса для будь-якого кута від 0° до 180° iosvita

При такому означенні:
sin900 = 1; sin1800 = 0;
cos900 = 0; sin1800 = – 1;
tg900 не існує; tg1800=0;
ctg900=0; ctg1800 не існує.
sin(1800-α) = sinα;
cos(1800-α) = – cosα;
tg(1800-α) = – tgα (α≠900).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *