Кличний відмінок та його особливості використання

Звертання, що складаються з кількох іменників

Порівняй!

Віталію Федоровичу і Віталіє Федорівно, Лесю Пилиповичу і Лесе Пилипівно

Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові

Чоловічі імена по батькові творяться за допомогою тільки суфікса -ович, а жіночі – за допомогою суфіксів -івн(а) та -ївн(а):

Ім’я

Відповідні імена по батькові будуть від таких імен:

Григорій – Григорович, Григорівна;
Ілля – Ілліч, Іллівна;
Кузьма – Кузьмич (і Кузьмович), Кузьмівна; Сава – Савич (і Савович), Савівна;
Хома – Хомич (і Хомович), Хомівна;
Яків – Якович, Яківна.
Лев – Левович (і Львович), Левівна (і Львівна) Микола
Миколайович (і Миколович) Ми- колаївна (і Миколівна).

заборонено вживати форми жіночих імен по батькові, що закінчуються на ічна, -ична: Іллінічна, Савична (лише Іллівна, Савівна).

Чоловічі імена по батькові відмінюються як іменники ІІ відміни мішаної групи, а жіночі – як іменники І відміни твердої групи.

Чоловічі імена по батькові відмінюються як іменники ІІ відміни мішаної групи, а жіночі – як іменники І відміни твердої групи.

ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ
Н Олегович‐ Сергіївн‐а
Р Олегович‐а Сергіївн‐и
Д Олегович‐у Сергіївн‐і
Зн Олегович‐а Сергіївн‐у
О Олегович‐ем Сергіївн‐ою
М Олегович‐у Сергіївн‐і
Кл Олегович‐у Сергіївн‐о

В іменах на зразок Антін, Сидір, Прокіп, Ничипір, Федір відбувається чергування [і] з [о]: Антонович, Сидорович, Прокопович, Ничипорович, Федорович.

Відмінювання прізвищ

  • Українські та інші слов’янські прізвища, що мають закінчення І відміни, відмінюються як відповідні іменники І відміни, а прізвища із закінченнями ІІ відміни – за зразком відмінювання іменників ІІ відміни
  • Прізвища прикметникового типу на -ий, -ій відмінюються як відповідні прикметники чоловічого та жіночого родів твердої чи м’якої групи.
  • Чоловічі прізвища пикметникового типу на -ов, -ев (-єв), -ів (-їв), -ин, -ін (-їн) відмінюються за таким зразком:

Жіночі прізвища на приголосний та не відмінюються.
Порівняйте: Шевченко Петро – Шевченку Петру і Шевченко Олена – Шевченко Олені

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *