Ізометричний процес

Ізотермічним процесом називають процес, за якого температура газу залишається сталою.

Рівняння процесу (T = const) можна записати на основі рівняння стану у вигляді:

(2.56)

За ізотермічного процесу тиск газу змінюється обернено пропорційно до його об’єму. Графічно такий процес зображують гіперболою (рис. 2.7) у координатах p – V.

Зміна внутрішньої енергії системи за ізотермічного процесу завжди дорівнює нулю (T2 = T1; U2 =U1).

Роботу газу за ізотермічного розширення від об’єму V1 до об’єму V2 дорівнюватиме площі фігури, що обмежена графіком процесу 1− 2 −V2 −V1 (рис. 3):

(2.57)

Цю формулу можна записати в іншому вигляді, використовуючи співвідношення (2.56):

(2.58)

За ізотермічного процесу, який здійснює ідеальний газ, теплообмін між газом і зовнішнім середовищем за величиною дорівнює роботі, що виконує газ. ΔQ = ΔA.(2.59).

За розширення (V2 > V1) газ здійснює додатну роботу й при цьому отримує ззовні еквівалентну кількість тепла. У разі стискування, навпаки, здійснюється від’ємна робота, і щоб газ не нагрівався, від нього відводять тепло, яке еквівалентне роботі зовнішніх сил

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *