Ізохронічний процес

Ізохронічний процес – процес , за якого об’єм системи залишається постійним (V = const). За ізохоричного процесу система не здійснює роботи, тому зміна її внутрішньої енергії дорівнюватиме кількості теплоти, отриманої або відданої системою.

Рівняння ізохоричного процесу можна отримати, використовуючи рівняння стану ідеального газу:

Поділивши їх почленно, матимемо

тобто, за ізохоричного процесу тиск газу прямо пропорційний абсолютній температурі. Зміну внутрішньої енергії газу можна визначити за формулою:

і — кількість ступенів вільності молекули газу,
і = 3 для одноатомного;
і = 5 для двоатомного;
і = 6 для багатоатомних газів.

Суттєвим є те, що внутрішня енергія ідеального газу залежить лише від температури й за цієї температури не залежить від об’єму й тиску газу. Під час переходу з одного стану в інший внутрішня енергія ідеального газу змінюється лише тоді, коли за цього переходу змінюється температура. Поряд з молярною теплоємністю газу використовують ще й питому теплоємність.

За постійного об’єму.

Зауважимо, що ці формули можна застосовувати для всіх без винятку процесів, позаяк внутрішня енергія ідеального газу залежить лише від його температури й змінюється прямо пропорційно їй.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *