Ентропія системи

Адіабатичні процеси в термодинамічних системах можуть бути рівноважними й нерівноважними. Для характеристики рівноважного адіабатичного процесу можна ввести деяку фізичну величину, яка залишалася б постійною впродовж усього процесу. Цю величину називають ентропією. Домовилися позначати енропію через S. Визначати її так: ентропія — це така функція стану системи, елементарна зміна якої за рівноважного переходу системи з одного стану в інший дорівнює отриманій чи відданій кількості теплоти, діленій на температуру, за якої відбувся цей процес. Для нескінченно малої зміни стану системи.

(2.66) (2.67)

За рівноважних адіабатичних процесів dQ = 0, S2 = S1. Рівноважні адіабатичні процеси є ізоентропічними, за яких ентропія не змінюється (S = const). За інших процесів, зокрема ізохоричних,
ізобаричних та ізотермічних, ентропія змінюється. Для рівноважних ізотермічних процесів T = const і розрахунок зміни ентропії дає простий результат:

(2.68)

У всіх випадках, коли система отримує ззовні теплоту, то Q —
позитивна, отже S2 > S1 і ентропія системи збільшується. Якщо ж система віддає теплоту, то Q має від’ємний знак і, відповідно, S2 < S1; ентропія системи зменшується.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *