Електроємність

Електроємність провідника (системи провідників) є фізичною величиною, що чисельно дорівнює відношенню заряду провідника q до потенціалу ϕ , до якого зарядився провідник:

Електроємність

(або — відношення збільшення заряду Δq до підвищення потенціалу Δϕ):

Електроємність
(3.32) (3.33)

Електроємність показує, яку кількість електрики необхідно передати провіднику, щоб збільшити його потенціал на одиницю. Одиницею виміру ємності СІ є Фарада:

Електроємність

Крім основної одиниці ємності, широко використовуються частки Фаради — мікрофаради та пікофаради:

Електроємність

Ємність плоского конденсатора

Визначимо ємність плоского конденсатора. Припустимо, що дві широкі металічні паралельно розташовані пластини площею S кожна розділені шаром діелектрика з діелектричною проникністю ε . Пластини заряджені (поверхнево, густина заряду +σ і −σ ) і мають потенціали ϕ1 і ϕ2 (рис. 3.10).

Електроємність

Напруженість електричного поля між пластинками конденсатора визначають з (3.16):

Електроємність
(3.34)

Різниця потенціалів на пластинках конденсатора Δϕ = ϕ1 − ϕ2 пов’язана з напруженістю електричного поля E . Як випливає з (3.24):

Електроємність
(3.24)(3.35)

Ємність плоского конденсатора визначиться з (3.32) або (3.33):

Електроємність

Підставимо в останню формулу вираз для заряду (див. (3.34) і (3.15)), і різниці потенціалів (3.35), отримаємо:

Електроємність
(3.36)

рівності (3.36) випливає, що ємність плоского конденсатора залежить від геометричних розмірів конденсатора S і діелектричної проникності діелектрика ε .

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *