Дієслово. Часи та дієвідміни. Словозміна та способи творення

Дійсний спосіб. Часи дієслова: минулий, теперішній, майбутній

Минулий час

 • дія, яка відбувалась до моменту мовлення;
 • дієслова мають доконаний і недоконаний вид;
 • дієслова змінюються за родами і числами;

Творення:

основа інфінітива + суфікс + закінчення

Наприклад: писати – писав, писала, писало, писали.

В українській мові є ще аналітична форма давньоминулого часу, яка складається з форм минулого часу цього дієслова та відповідних форм минулого часу допоміжного дієслова бути: ходив був, ходила була, ходили були.

Майбутній час

 • дія відбуватиметься/ відбудеться після розповіді про неї;
 • дієслова змінюються за особами і числами;
 • дієслова мають 3 форми доконаного і недоконаного виду.

Теперішній час

 • дія відбувається в момент мовлення;
 • дієслова мають форму лише недоконаного виду;
 • дієслова змінюються за особами і числами;

Творення:

Основа теперішнього часу дієслів недоконаного виду + особові закінчення 1 особа ‐у, ‐ю / ‐емо (‐ємо), ‐имо (‐їмо).
2 особа ‐еш (‐єш), ‐иш (‐їш) / ‐ете (‐єте), ‐ите (‐їте). 3 особа ‐е (‐є), ‐ить (‐їть) / ‐уть (‐ють), ‐ать (‐ять).

Наприклад: пишу, пишеш, пишемо, пишете, пише, пишуть.

Словозміна дієслів І та ІІ дієвідміни

Особові та числові форми дієслів (теперішнього та майбутнього часу)

Теперішній час

Майбуній час

Відмінювання дієслів ДАТИ, ЇСТИ, ВІСТИ

У сучасній мові замість форм доповідять, розповідять, відповідять вживаються описові форми зроблять доповідь, розкажуть, дадуть відповідь.

Лише таку форму в усіх особах і числах теперішнього часу має дієслово БУТИ.

Інколи в поетичній мові для першої та третьої особи однини – єсть), що заступає всі інші форми; зрідка вживаються ще архаїчні форми: для другої особи однини – єcu, а для третьої особи множини – суть.

Суфікси основи інфінітива –ува‐ (‐юва‐) в особових формах теперішнього часу втрачають ‐ва‐: сумувати – сумую, сумуєш.

Дієслова вимагають певного відмінка від залежних від них іменників. Дуже часто дієслівне керування українських і відповідних російських дієслів відрізняється. На такі дієслова треба звернути особливу увагу:

 • благодарить слушателей (кого?) – дякувати слухачам (кому?)
 • причинять вред (що?) – завдавати шкоди (чого?)
 • обучаться математике (чому?) – навчатися математики (чого?)
 • болеть гриппом (чим?) – хворіти на грип (на що?)
 • подписаться на газету (на що?) – передплатити газету (що?)
 • подражать отцу (кому?) – наслідувати батька (кого?)
 • извини меня (кого?) – вибач мені (кому?).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *