Безсполучникове складне речення

Складним безсполучниковим  називають речення, у якому окремі прості речення з’єднуються в одне ціле не сполучниками чи сполучними словами, а лише інтонацією. Розділові знаки в безсполучниковому …

Складне речення з різними типами зв’язку

Складне речення, у якому поєднуються різні види зв’язку, називається складним з різними видами зв’язку. Серед таких речень розрізняють речення із сурядним і підрядним зв’язком та речення …

Пряма мова розділові знаки. Діалог. Цитата

Прямою мовою  називається чуже мовлення, передане дослівно, з повним збереженням змісту, форми та інтонації: «А нашому братові, – увернув грізно Чіпка, треба стерегти свого брата, …

Стилістика української мови

Стилістика – це наука, яка вивчає мовні засоби з погляду їх використання залежно від умов, мети та характеру спілкування людини. Стиль мовний – це різновид літературної мови, …