ПРАВОПИС ВЕЛИКОЇ ТА МАЛОЇ ЛІТЕРИ. ЛАПКИ У ВЛАСНИХ НАЗВАХ

Правопис великої літери З великої літери пишеться… Кожне слово власної назви 1. Імена, прізвища, імена по батькові, прізвиська, псевдоніми людей: Остап Вишня, Кобзар, Іван Якович Франко. 2. Клички тварин: кіт Мурчик, пес Бровко 3. Власні назви язичницьких божеств, міфологічних істот, персонажів літературних творів й казок: бог Ярило, Геркулес, Дід Мороз, Баба Яга, Мавка. але:Той, що […]

Іменник як частина мови

Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль конкретні назви предметів, явищ, навколишньої дійсності, що пізнаються органами чуття людини: квітка, бджілка, Дніпро; абстрактні не мають конкретного лексичного значення, а називають поняття, явища, властивості, які не можна, сприй- мати органами чуття: щастя, простота, навчання; збірні – назви сукупності однакових чи подібних предметів, що сприймаються як […]

Будова слова. Спільнокореневі слова і форми того самого слова

Морфеміка – розділ мовознавства, що вивчає будову слів. Морфеми – найменші значущі частини слова. Будова слова Префікс – частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів чи інших граматичних форм. Наприклад: предобрий, з’єднати, прізвище, списати. Корінь – спільна частина споріднених слів, яка виражає їхнє основне лексичне значення, основна, стрижнева морфема. Наприклад: […]

Рід іменників. Роди незмінюванних іменників

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній, спільний Іменники, що вживаються в однині, бувають чоловічого (стіл, лікар, Іван), жіночого (книга, любов, Олена) або середнього (вікно, життя, кошеня) роду. Іменники, що мають лише форму множини за родами не розрізняються: ворота (вони). Деякі іменники можуть мати залежно від контексту різний рід (їх називають іменниками подвійного/спільного роду): сирота, сіромаха, бідолаха, […]

Групи іменників та відмінию. Відмінювання іменників

Поділ іменників на відміни Розрізняйте відміни іменників типу «кошеня» і «кошенятко». Кошеня – с.р., закінчення –я, при відмінюванні з’являється суфікс ‐ят‐ (кошеняти); Кошенятко – с.р, закінчення – о, при відмінюванні не з’являється суфікс, а просто змі- нюється закінчення (кошенятка). Отже, кошеня – IV відміна, а кошенятко – ІІ відміна. НЕ належать до жодної відміни множинні […]

Родовий відмінок 2 відміни чоловічого роду а,я/у,ю

Закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини Без зміни значення слова припускаються паралельні закінчення в таких іменниках: баштана і баштану, стола і столу, плота і плоту, моста і мосту, паркана і паркану, полка і полку, двора і двору, гурта і гурту. ! У ряді іменників зміна закінчення у родовому відмінку однини впливає на значення […]

Кличний відмінок та його особливості використання

Звертання, що складаються з кількох іменників Порівняй! Віталію Федоровичу і Віталіє Федорівно, Лесю Пилиповичу і Лесе Пилипівно Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові Чоловічі імена по батькові творяться за допомогою тільки суфікса -ович, а жіночі – за допомогою суфіксів -івн(а) та -ївн(а): Ім’я Відповідні імена по батькові будуть від таких імен: Григорій […]

Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Форми прикметників Розряди прикметників Можливий перехід прикметників з одного розряду в інший, якщо вони вживаються в переносному значення. Наприклад: важка торба (якісний) – важка промисло- вість (відносний) заячий хвіст (присвійний) – заяча шуба (відносний) – заяча душа (якісний) волошкове поле (відносний) – волошкові очі (якісний) дідова хата (присвійний) – дідівська хата (відносний). Творення присвійних прикметників […]

Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Групи числівників за будовою: прості (один корінь): один-десять, сорок, сто, тисяча, мільйон, мільярд, нуль; складні (два корені): одинадцять дев’ятнадцять, двадцять – тридцять, п’ятдесят – дев’яносто; складені (кілька слів): сто п’ятдесят три, одна третя, сімдесят четвертий. Типи відмінювання кількісних числівників у числівниках 6,7,8 відбувається чергування і з е, о: шість – шести, сім – семи, вісім […]

Числівник. Узгодження числівника з іменником. Позначення часу та дати

Узгодження числівника з іменником Коментар: Узгоджене означення, яке входить до складу словосполучення з цими числівниками, може мати форму Н.в чи Р.в множини: тридцять три червоні (червоних) троянди, сорок чотири твої (твоїх) листи. *** При іменниках ч.р. і с.р. частіше Р.в. мн.: два успішних захисти,два старих крісла. При іменниках ж.р перевага надається Н.в. мн: дві святкові […]

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.