Що таке лексичне значення слова. Лексикологія

Лексикологія – розділ мовознавства, який вивчає словниковий склад мови (тобто лексику) й слово як його основну одиницю. Основна одиниця лексикології – слово. Лексичне Значення Лексичне значення – це реальний зміст понять, позначуваних словом. Пряме й Переносне Значення Слово може мати пряме значення та переносне. Пряме значення – первинне, нейтральне, вільне від зв’язку з іншими словами, асоцію-ється зі словом […]

Синоніми, Антоніми, Омоніми, Пароніми. Лексичні помилки

Синоніми слова, що мають однакове значення, але різне написання й звучання. Синоніми можуть бути: • повні (абсолютні), тобто повністю однозначні: алфавіт – абетка.• неповні – різняться сферою вживання: йти – чимчикувати. Вони об`єднуються в синонімічні ряди: багато, чимало, безліч, сила, сила‐силенна, маса, тьма, тьма‐тьмуща, хмара. Антоніми  слова з протилежним значенням, що об’єднані певною тематичною спільністю. Способи утворення антонімів: […]

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.