Елементи комбінаторики

Поняття множини належить до первісних понять математики, якому не дається означення. Позначення: a є A (елемент належить множині A); a ∉ A (елемент не належить множині A); ∅ — порожня множина, …

Основні поняття теорії імовірностей

Подія – це будь-яке явище, про яке можна сказати, що воно відбувається чи не відбувається. Подія відбувається внаслідок Випробування. Події позначають великими буквами латинського алфавіту …

Математична статистика

Математична статистика — розділ математики, присвячений математичним методам систематизації, обробки й використання статистичних даних для наукових і практичних висновків. Види статистичних спостережень: спостереження за часовою ознакою …