Елементи комбінаторики

Поняття множини належить до первісних понять математики, якому не дається означення. Позначення: a є A (елемент належить множині A); a ∉ A (елемент не належить множині A); ∅ — порожня множина, яка не містить жодного елемента. Дві множини називаються рівними, якщо вони складаються з тих самих елементів. Якщо множина B складається з деяких елементів множини A (і тільки з них), то множина B називається підмножиною множини A.Позначення: […]

Основні поняття теорії імовірностей

Подія – це будь-яке явище, про яке можна сказати, що воно відбувається чи не відбувається. Подія відбувається внаслідок Випробування. Події позначають великими буквами латинського алфавіту (A, B, C, …). Випадковою подією називається подія, яка може відбутися чи не відбутися під час здійснення певного випробування. Масовими Називають однорідні події, що спостерігаються за певних умов і які […]

Вступ до статистики

Математична статистика — розділ математики, присвячений математичним методам систематизації, обробки й використання статистичних даних для наукових і практичних висновків. Види статистичних спостережень: • спостереження за часовою ознакою (поточне, періодичне, одиничне); • спостереження за способом організації (звітне, експедиційне, самообчислення); • спостереження за ступенем повноти охоплення одиниць (суцільне, несуцільне). Види несуцільного спостереження: вибіркове спостереження, спостереження основного масиву, анкетне […]

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.