Спроби Хрущова реформувати економіку та їх наслідки

Промисловість: Спроба децентралізації управління промисловістю та будівництвом шляхом створення раднаргоспів та ліквідації низки галузевих міністерств (в УРСР було створено спочатку 11, а згодом ще 3 економічні райони на чолі з раднаргоспами). Позитивні риси: розширення господарчих прав на місцях, наближення управління до виробництва, скорочення управлінського апарату. Негативні: ускладнення зв’язків між підприємствами окремих раднаргоспів, так зване «місництво», […]

XX З’їзд КПРС

КПРС – Комуністична Партія радянського Союзу. 14-25 лютого 1956 р. відбувся XX з’їзд КПРС, на якому М. Хрущов виступив із закритою доповіддю «Про культ особи Й. Сталіна та його наслідки». Критика сталінської політики як хибної та злочинної за організацію масових репресій, депортацію під час війни, використання незаконних методів слідства; Критика особи, а не системи, яка […]

Лібералізація суспільно-політичного життя

Зміни в керівництві СРСР та УРСР на початку 50-х рр. XX ст. Входження Криму до складу УРСР. 5 березня 1953 р. помер Й. Сталін. У результаті формується тимчасове «колективне керівництво» – розподіл найвищих посад між найближчими соратниками Й. Сталіна (Г. Маленков – голова Ради Міністрів СРСР, М. Хрущов – перший секретар ЦК КПРС, Л. Берія […]

Дисиденти. Опозиційний рух

Перші дисиденти. Активізація опозиційного руху. Форми діяльності дисидентів. Самвидав, діяльність В. Чорновола. Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод Л. Лук’яненко. Освіта і наука. Література і мистецтво. Суперечливий і неоднозначний період правління М. Хрущова надав імпульсів для оновлення суспільної свідомості. Відсутність демократичних свобод, всевладдя партійного апарату, русифікація, невисокий матеріальний рівень життя громадян викликали невдоволення у […]

Спроби економічних реформ

Суспільство не втомилося від хрущовських реформ, тому нова влада спробувала їх продовжити, але змінивши акценти. У вересні 1965 р. – 1970 р. на пленумі ЦК КПРС було проголошено економічну реформу, ініціатором проведення був О. Косигін. Він був очільником Ради Міністрів СРСР. Суть нових підходів полягала у: Розширенні самостійності підприємств і посилення прямих договірних зв’язків між […]

Політико-ідеологічна криза

Конституція УРСР 1987 р. “Застій”. Період «відлиги» завершився перестановкою кадрів у вищому партійному керівництві. У жовтні 1964 р. на пленумі ЦК КПРС замість М. Хрущова першим секретарем ЦК КПРС був обраний Л. Брежнєв. Тоталітарна система, яка на певний час була виведена зі стану рівноваги, знову поверталася. Однак не у сталінській моделі, бо суспільством було втрачено […]

Акт про Незалежність, Референдум

Декларація про державний Суверенітет. Створення Автономної Республіки Крим. Спроба державного перевороту в СРСР. Акт незалежності України. Референдум та вибори 1 грудня 1991 р. Утворення незалежної Української держави Наприкінці 1980-х рр. загострилося питання про зміну державного устрою СРСР. У 1988 – 1990 рр. державний суверенітет проголосили Естонія, Литва, Латвія, Азербайджан, Молдова, Росія («парад суверенітетів»). 16 липня […]

Розгортання національно-визвольного руху в Україні

Національно визвольний рух починається разом з періодом «Перебудови». Відроджувалися такі форми відстоювання прав людини, як мітинги, демонстрації, акції протесту «мітингова демократія»). У Львові відбувся перший за радянський час в Україні мітинг (1988 р.), учасники якого засудили тоталітарний режим і вимагали від влади забезпечення гарантій прав і свобод людини. У Києві пройшла перша екологічна демонстрація й […]

Період «Перебудови»

Політика Перебудови в усіх сферах життя. Розгортання національно-визвольного руху на території України. Формування багатопартійності. Листопад 1982 р. – смерть Л. Брежнева. Генеральним секретарем ЦК КПРС стає Ю. Андропов. Починається боротьба за укріплення дисципліни, боротьба з корупцією. Лютий 1984 р. – смерть Ю. Андропова. Генеральним секретарем ЦК КПРС стає К. Черненко. Березень 1985 р. – смерть […]

Культурне становище на межу 20-21 ст.

У сучасній Україні відбувається великомасштабна трансформація соціального буття, змінюються соціальні цінності, норми діяльності та поведінки людей, що зумовлює необхідність підвищення ролі та значення накопичення нових знань протягом усього життя людини. Брак і викривлення історичних знань, деформованість національної свідомості та несформованість активної громадянської позиції посттоталітарного українства породжують складні суспільні процеси, які відбуваються сьогодні. Освіта 1996 р. […]

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.