Паралелепіпед

Паралелепіпед — призма, в основі якої лежить паралелограм. Усі грані паралелепіпеда – паралело­грами. Грані паралелепіпеда, які не мають спільних вершин, називаються Протилежними. Теорема 1. Протилежні …

Правильна піраміда

Правильна трикутна піраміда та все що потрібно про неї знати. В основі правильної трикутної піраміди лежить рівносторонній трикутник, який зображується довільним трикутником (див. рисунок). Центром …

Зрізана піраміда

Зрізаною пірамідою називається многогранник, який залишиться, якщо від піраміди відділити площиною, яка паралельна основі, піраміду з тією ж вершиною. Теорема. Площина, яка паралельна основі піраміди …

Піраміда

Пірамідою називається многогранник, який складається з плоского многокутника – основи піраміди, точки, яка не лежить у площині основи – вершини піраміди, і всіх відрізків, що …

Призма

Призмою Називається многогранник, який складається з двох плоских многокутників, що лежать у різних площинах і суміщаються паралельним перенесенням, та всіх відрізків, що сполучають відповідні точки …

Площа круга

Круговим сектором називається частина круга, яка лежить усередині відповідного центрального кута (див. рисунок). де α — гра­дусна міра відповідного центрального кута.Круговим сегментом називається спільна частина круга …

Площа трикутника

Висоти трикутника обернено пропорційні сторонам, на які вони опущені. Зверніть увагу: більшій стороні трикутника відповідає менша висота, і навпаки. S=1/2 absinγ, S=1/2 rP, де P — периметр трикутника, r …