Спрощення в групах приголосних

У процесі словотворення та словозміни інколи виникають сполучення кількох приголосних, що ускладнює вимову. У таких звукосполученнях випадає один із кількох сусідніх приголосних, тобто відбувається спрощення. Цей процес може спостерігатися в усному мовленні, а також бути закріпленим на письмі. Отже, спрощення – це випадання звука під час збігу кількох приголосних звуків. На письмі передаємо спрощення в таких групах […]

Наголос в українській мові

Наголос — це виділення одного зі складів слова за допомогою додаткового посилення голосу. Завдяки наголосу можна розрізняти слова у тому випадку, коли звукове оформлення слів є тотожним. Наприклад: обі′д (харчування) — о′бід (залізне кільце), по′тяг (вид транспорту) — потя′г (дієслово: що зробив?), сті′ни (множ, Н.в.), стіни′ (одн., Р.в.). Складні слова, крім головного наголосу, можуть мати […]

Класифікація звуків та букв в українській мові

Фонетика. Класифікація звуків української мови. Звукове значення літер Я, Ю, Є, Ї, Ь, Щ Фонетика – це розділ мовознавства, що вивчає звук та звукові зміни в мовленнєвому потоці. Орфоепія – розділ мовознавства, що вивчає нормативну вимову слів. Звук – найменша одиниця мови, яку ми вимовляємо й чуємо. На письмі звуки познача- ються за допомогою букв […]

Уподібнення приголосних (Асиміляція)

Уподібнення (асиміляція) процес пристосування суміжних звуків один до одного; звуки відрізняються між собою однією чи (рідше) кількома характеристиками. Умови Уподібнення: 2 приголосні разом, 2‐й впливає на 1‐ого; 2‐ий залишається таким, як був, а 1‐ий змінюється. Для того, щоб правильно розрізняти асиміляції, потрібно пам’ятати класифікації приголосних звуків. Асиміляція за дзвінкістю глухий+дзвінкий = дзвінкий+дзвінкий Уподібнення за дзвінкістю […]

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.