Явище внутрішнього тертя

Якщо шари газу або рідини переміщуються паралельно один до одного з різними за величиною швидкостями, між ними виникають сили тертя, що приводить до зміни швидкості …

Теплровідність газів

Аналогічний закону Фіка можна написати закон і для іншого явища переносу — теплопровідності. Розглянемо теплопровідність у газі, — одностороннє перенесення тепла через якусь поверхню, яке …

Явища переносу у газах

Перехід ідеального газу з нерівноважного стану в рівноважний здійснюється завдяки явищам переносу — дифузії, теплопровідності та внутрішнього тертя. Так рівноважні процеси — ізобаричний, ізотермічний та …

Барометрична формула

Досі ми розглядали властивості ідеального газу, вважаючи його ізольованою системою. Однак у реальних умовах газ завжди перебуває в зовнішньому полі тяжіння Землі. Тяжіння й тепловий …

Ідеальний газ. Закон ідеального газу

Ідеальним газом називають газ, який задовольняє таким умовам: власний об’єм частинок ідеального газу дуже малий порівняно з середньою відстанню між цими частинками; силами взаємодії між …