Змінний струм, що протікає через індуктивність

Нехай через котушку індуктивності з дуже малим омічним опором та ємністю (рис. 4.34) протікає електричний струм: Цей змінний струм створює в котушці ЕРС самоіндукції. Щоб …

Феромагнетизм. Ферити

Феромагнетизм спостерігається лише в кристалах перехіднихметалів — залізо, нікель, кобальт. На основі даних дослідів А. Ф. Іоффе і П. Л. Капіци дійшли висновку, що феромагнетизм …

Електроліз

Протікання струму через електроліти називається електролізом. При проходженні струму через електроліти (розчини солей, лугів і кислот) відбувається виділення складових частин цих речовин на електродах. Проходження …

Електричний струм у рідинах

Переважна більшість чистих рідин є поганими провідникамиелектричного струму (чиста вода, гас та ін.). Але розчини солей, кислот і лугів у воді (їх називають електролітами) добре …

Самостійний газовий розряд

Розрізняють кілька видів самостійного розряду: коронний,тліючий, іскровий і луговий розряди. Корнний розряд Коронний розряд виникає в результаті неоднорідності електричного поля, яке на окремих ділянках досягає …

Електричний струм у газах

Проходження струму через газ називають газовим розрядом. У металах і напівпровідниках носії струму існують завжди, незалежно від процесів, які пов’язані з проходженням струму; електричне поле …

Залежність опору металів від температури. Надпровідність

Експериментально було встановлено, що в разі підвищення температури електричний опір металу збільшується. Згідно з електронною теорією металів, в ідеальній кристалічній решітці електрони рухаються, не зазначаючи …

Провідність металів

Електропровідність провідників зумовлена наявністю в них вільних електронів.Самі атоми або іони металів не беруть участі в процесі переносу електричного заряду. Вільні електрони, що «заповнюють» кристалічну …

Закон Ома і Ленца-Джоуля

Відомо, що сила струму в провіднику прямо пропорційна прикладеній напрузі й обернено пропорційна опору провідника, тобто де Ι — це струм, що протікає через поперечний …

Сферичний конденсатор

Цей конденсатор складається з двох концентричних сферичних пластинок, простір між якими заповнений діелектриком (рис. 3.12). Електричне поле в ньому строго радіальне. Тому сферичні конденсатори використовують …