Система відліку. Траєкторія точкового тіла

Для вивчення руху тіл слід вибрати систему відліку, тобто одне або кілька тіл, які умовно вважаються нерухомими, і з ним пов’язати будь-яку координатну систему, наприклад …

Швидкість і прискорення (частина друга)

Швидкість і прискорення (перша частина) Шлях, який пройшло тіло за змінного прискорення, визначається так само. Визначивши зміну швидкості з часом, тобто вид функції υ = …