Ентропія системи

Адіабатичні процеси в термодинамічних системах можуть бути рівноважними й нерівноважними. Для характеристики рівноважного адіабатичного процесу можна ввести деяку фізичну величину, яка залишалася б постійною впродовж …

Адіабатичний процес. Рівняння Пуассона

Адіабатичним називають процес, що відбувається без теплообміну з навколишнім середовищем, тобто dQ = 0. Рівняння адіабатичному процесу можна отримати з першого закону термодинаміки: Зінтегрувавши вираз …

Ізометричний процес

Ізотермічним процесом називають процес, за якого температура газу залишається сталою. Рівняння процесу (T = const) можна записати на основі рівняння стану у вигляді: За ізотермічного …

Ізобаричний процес

Ізобаричний процес — процес за якого тиск, який здійснює система на зовнішні тіла, залишається сталим (p = const). Для розрахунку роботи термодинамічної системи припустимо, що …

Ізопроцеси

Серед усіх можливих процесів, що відбуваються в термодинамічних системах, виокремимо процеси, в яких один з основних параметрів стану системи (об’єм, тиск, температура та ін.) зберігається …

Перший закон термодинаміки

Термодинамічна система, як і будь-яка інша фізична система, має деякий запас енергії, який називають внутрішньою енергією системи. Внутрішня енергія системи є однозначною функцією її стану. …

Термоденамічні процеси

Термодинамічною системою називають будь-яку фізичну систему, що складається з великої кількості частинок — атомів і молекул, які здійснюють хаотичний тепловий рух і, взаємодіючи між собою, …