Поглинання світла

Для отримання співвідношення, яке виражає закон поглинання світла, розглянемо шар прозорого середовища завдовжки Х0, на який падає паралельний пучок променів інтенсивністю І0. Виділимо в цьому …

Розсіяння світла

У процесі проходження світлової хвилі через речовину електричні заряди в атомах і молекулах під дією змінного електричного поля хвилі здійснюють вимушені коливання. Частота таких коливань …

Дифракційна Гратка

Розглянемо критичне застосування дифракції світла, а саме: дифракцію на періодичних структурах. Вона широко використовується в багатьох експериментальних методах спектрального аналізу світла, а також під час …

Кільця Ньютона

Окремим випадком смуг однакової товщини є кільця Ньютона. Розглянемо його. На плоскій поверхні лежить плоско-опукла лінза з великим радіусом кривизни й дотикається до цієї поверхні, …

Інтерференція хвиль

У цьому розділі розглянемо явища, що утворюються кількома джерелами хвиль, які коливаються з визначеною стосовно однин одного фазою. Амплітуда хвилі, яка утворюється в результаті накладання …

Тонка лінза

Що таке Тонка лінза ? Тонкою оптичною лінзою називатимемо тіло з прозорої речовини, яке обмежене двома сферичними поверхнями, й товщиною якого можна знехтувати порівняно з …

Закони геомтричної оптики

Геометрична оптика — це простий метод побудови зображень в оптичних приладах. В основі геометричної оптики лежать положення про світловий промінь як лінію, уздовж якої поширюється …