Інтерференція хвиль. Стоячі хвилі

Інтерференція — це фізичне явище, що визначає хвильові властивості світла. Інтерференцією світла називають явище накладання когерентних світлових хвиль, у результаті якого в одних місцях простору …

Хвилі у пружному середовищі

Рівняння хвилі Хвилею (хвильовим процесом) називають коливальний процес, який поширюється в середовищі. Довжиною хвилі є відстань між двома найближчими точками, для яких різниця початковихфаз дорівнює …

Додавання гармонічних коливань

Амплітуда й початкова фаза коливання, отриманого за додавання двох коливань з однаковими частотами, які проходять по одній прямій, можуть бути знайдені за формулами: де А …

Згасаючи і вимушені коливання. Резонас

Якщо система ізольована від зовнішніх впливів і коливальний рух відбувається без тертя, то її повна механічна енергія E з часом не змінюється. Тоді з постійності …

Математичний, фізичний і пружинний маятники

Фізичний маятник Зворотним моментом є момент сили тяжіння, що має знак, протилежний знаку кута відхилення α і дорівнює M = −Px = −mgl0 sin α; …

Гармонічні коливання. Енергія коливань

Коливаннями називають процеси, які відбуваються з точним або наближеним повторенням станів деякої системи. Залежно від фізичної природи, розрізняють коливання механічні, електромеханічні, електромагнітні тощо. Коливання поділяють …