Кінематика руху твердого тіла

У процесі вивчення руху твердого тіла розрізняють його поступальний і обертальний рухи. Поступальний рух твердого тіла — це такий його рух, за якого будь-яка уявна …

Зв’язок між лінійними та кутовими величинами

Між лінійними величинами, які характеризують рух по колу (довжина дуги s, лінійна швидкість υ, тангенціальне прискорення at і відповідними кутовими величинами (кут повороту α, кутова …

Система відліку. Траєкторія точкового тіла

Для вивчення руху тіл слід вибрати систему відліку, тобто одне або кілька тіл, які умовно вважаються нерухомими, і з ним пов’язати будь-яку координатну систему, наприклад …

Швидкість і прискорення (частина друга)

Швидкість і прискорення (перша частина) Шлях, який пройшло тіло за змінного прискорення, визначається так само. Визначивши зміну швидкості з часом, тобто вид функції υ = …