Перший закон Ньютона

У динаміці розглядають такий вид руху, який передбачає взаємозв’язок між тілами. В основі динаміки лежать закони Ньютона. Перший закон Ньютона свідчить: будь-яке тіло знаходиться у …