Робота. Енергія

Механічна робота, як міра енергії. Потужність Процес зміни енергії тіла під дією сили називають процесом здійснення роботи, а збільшення енергії тіла в цьому процесі називають …

Поле тяжіння

Поле тяжіння та все, що потрібно знати про це. Гравітаційна взаємодія між тілами здійснюється за допомогою поля тяжіння (гравітаційного поля). Основна властивість поля тяжіння, яка …

Закон всесвітнього тяжіння

Також ви можливо шукали: Поле тяжіння; Космічні швидкості; З досвіду відомо, що будь-які тіла притягуються одне до одного. Це притягування описує закон всесвітнього тяжіння (гравітації), …

Механічний принцип відносності

інші статі з теми можна знайти тут Закон збереження імпульсу. Як свідчить дослід, сили, що діють на матеріальну точку з боку інших тіл, однакові в …

Застосування закону збереження імпульсу. Розрахунок удару двох тіл

інші статі з теми можна знайти тут Закон збереження імпульсу. величини за дуже малий проміжок часу, що відбувається під час їх зіткнення. Загальну нормаль до …

Центр інерції

інші статі з теми можна знайти тут Закон збереження імпульсу. Центром інерції, або центром маси системи матеріальних точок, називається точка С, радіус-вектор rс якої дорівнює: …

Закон збереження проекції імпульсу

інші статі з теми можна знайти тут Закон збереження імпульсу. Розглянемо тепер незамкнену систему, на яку діють зовнішні сили. Цілком очевидно, що в цьому разі …

Закон збереження імпульсу

Закон збереження імпульсу включає теми: Імпульс замкненої системи; Закон збереження проекції імпульсу; Центр інерції; Застосування закону збереження імпульсу; Механічний принцип відносності; Імпульс замкненої системи Сили, …

Другий і третій закон Ньютона

З досліду відому, що чим більша маса тіла, тим повільніше воно змінює свою швидкість. Отже, маса характеризує інертність тіла. Дамо визначення маси тіла. Маса — …