Сили пружності і тертя

основні види деформацій Під час деформації твердого тіла під впливом зовнішніх сил відбувається зміна форми й розміру тіла. Розрізняють пружні та непружні деформації. Якщо по …

Застосування закону збереження енергії в механіці

Абсолютно пружним називається такий удар, у результатіякого не відбувається перетворення механічної енергії системитіл, що ударяються в інші види енергії. Нехай дві абсолютно пружних кулі з …

Закон збереження механічної енергії

Закон збереження енергії полягає в такому: у замкненій системі енергія може переходити з одних видів в інші й передаватися від одного тіла до іншого, але …

Потенціальна енергія

Потенціальна енергія системи зумовлена консервативними силами. Вона залежить лише від взаємного розташування частин системи, а також від їх положення щодо зовнішніх тіл. Тіло, підняте над …

Закон збереження моменту імпульсу. Тіла обертання

Розглянемо деякі закономірності руху твердого тіла, яке закріплене в одній нерухомій точці О, навколо якої воно може вільно обертатися. Точку О називають центром обертання твердого …

Кінетична енергія тіла обертання

Кінетична енергія тіла обертання та все що потрібно про це знати. Будь-яке тіло можна умовно розбити на n частинок. При цьому кінетична енергія тіла дорівнює …

Кінетична енергія

Кінетична енергія та все що потрібно знати про цю тему. Фізичну величину, що характеризує здатність тіла виконувати роботу, називають енергією. Розрізняють кінетичну та потенціальну енергію. …