Поняття первісної функції

Поняття первісної функції та теореми. Первісною для даної функції y=f(x) на заданому проміжку (a;b) називається така функція F(x), що F’(x)=f(x) для всіх x є (a;b). Операція знаходження первісної F для даної функції …

Застосування похідної

Нехай функція f(x) визначена на проміжку (a;b) і x­0 ­є (a;b). Функція називається Зростаючою в точці x0­, якщо існує інтервал (x0-δ; x0+δ), де δ > 0, який міститься у проміжку (a;b) і є таким, …

Геометрична прогресія

Що таке геометрична прогресія ? Геометричною прогресією називається послідовність відмінних від 0 чисел, кожний член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому члену, помноженому на одне …

Арифметична прогресія

Арифметичною прогресією називається послідовність, кожний член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому члену, до якого додають одне й те саме число. Це стале для даної …

Послідвності

Розглянемо яку-небудь множину, що містить N0 дійсних чисел і кожний елемент якої відповідає одному з натуральних чисел від 1 до N­0, або нескінченну множину дійсних чисел, кожному елементу …