Біологія клітини

Клітина – елементарна одиниця живого. Із відомих живих організмів тільки віруси є позаклітинними формами життя. Усі інші біологічні об’єкти побудовані з клітин – однієї (бактерії, …

Основні властивості живих організмів

Основні властивості живих організмів Єдність хімічного складу. До складу живих організмів входять ті ж хімічні елементи, що й до об’єктів неживої природи. Проте співвідношення елементів …

Рівні організації живої матерії

Для будь-якої живої природи характерна складна ієрархічна супідрядність рівнів організації її структур. Рівні організації живої матерії та їх короткий опис: Молекулярний рівень. Будь-яка жива система …

ВСТУП

Термін “біологія” був запропонований видатним французьким природодослідником і еволюціоністом Ж.Б. Ламарком у 1802 році для позначення науки про життя як особливе явище природи. Сьогодні біологія …