Хімічний склад клітини

У живих клітинах виявлено понад 70 елементів періодичної системи Д.І. Менделєєва.  За кількісним розподілом їх можна поділити на три групи. Макроелементи (вміст понад 0.01%): Карбон, Гідроген, Оксиген, Нітроген,  Фосфор, Сульфур, Натрій, Кальцій, Калій, Магній, Хлор. Мікроелементи(10^-2 – 10^6%): Ферум, Цинк, Манган, Кобальт, Купрум, Флор, Йод. Ультрамікроелементи(менше за 10^-6%):  Бор, Літій, Алюміній, Силіцій, Станум, Кадмій, Арсен, […]

Органічні речовини

Близько 90% сухої маси клітин припадає на чотири типи органічних молекул: білки, ліпіди, вуглеводи, нуклеїнові кислоти. Крім того, у менших кількостях у клітинах містяться інші органічні сполуки, що відіграють важливу роль у біохімічних процесах. До них належать органічні кислоти (піровиноградна, молочна, яблучна, лимонна, жирні кислоти – пальмітинова, стеаринова), пігменти (хлорофіл, білірубін) тощо. Білки Білки – […]

Неорганічні речовини

До неорганічних речовин, що входять до складу живих клітин, належить вода та мінеральні сполуки – солі Натрію, Калію, Кальцію, Магнію тощо. ВОДА Вода є основною неорганічною речовиною клітини, її вміст коливається від 40% (механічна тканина рослин, жирова тканина тварин) до 99% (Клітини медузи). Унікальні фізико-хімічні властивості води забезпечують її здатність виконувати різні функції. ФУНКЦІЇ ВОДИ […]

Біологія клітини

Клітина – елементарна одиниця живого. Із відомих живих організмів тільки віруси є позаклітинними формами життя. Усі інші біологічні об’єкти побудовані з клітин – однієї (бактерії, найпростіші) або значної кількості (багатоклітинні тварини, рослини, гриби). Клітини різних організмів відрізняються за розмірами (від 5 мкм до 5 мм і більше), формою (видовжена, округла, неправильна), функціями (у багатоклітинних – […]

Основні властивості живих організмів

Основні властивості живих організмів Єдність хімічного складу. До складу живих організмів входять ті ж хімічні елементи, що й до об’єктів неживої природи. Проте співвідношення елементів у живому та неживому неоднакове. Живі організми на 98 % складаються з Карбону, Гідрогену, Оксигену і Нітрогену. Обмін речовин і енергії. Важлива ознака живих систем – використання зовнішніх джерел речовини […]

Рівні організації живої матерії

Для будь-якої живої природи характерна складна ієрархічна супідрядність рівнів організації її структур. Рівні організації живої матерії та їх короткий опис: Молекулярний рівень. Будь-яка жива система складається з біологічних макромолекул – нуклеїнових кислот, білків, полісахаридів та інших органічних речовин. З цього рівня починаються різноманітні процеси життєдіяльності організмів: обмін речовин, перетворення енергії передача спадкової інформації. Клітинний рівень. […]

ВСТУП

Термін “біологія” був запропонований видатним французьким природодослідником і еволюціоністом Ж.Б. Ламарком у 1802 році для позначення науки про життя як особливе явище природи. Сьогодні біологія є комплексом наук, що вивчають живу природу, закони її існування та розвитку. Вона характеризується високою спеціалізацією дисциплін, що входять до її складу, й одночасно їхньою тісною взаємодією. Одним з перших […]

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.