Діаграми

Для наочного зображення різних величин використовують лінійні, стовпчасті, кругові діаграми. Якщо величини зображені відрізками з використанням одного масштабу дістанемо лінійну діаграму. Приклад 1. Довжина деяких …

Натуральні числа та дії над ними. Додавання. Віднімання. Множення. Ділення

Натуральні Числа і дії над ними Числа, які використовуються при лічбі предметів, називаються натуральними числами. Натуральний ряд чисел є нескінченним. Він записується так: 1, 2, 3, …