Тригонометричні функції

Тригонометричні функції – це функції кута, а також відношення двох сторін та кута трикутника або як відношення координат точок кола. Радіан – це такий центральний …

Формула коренів квадратного рівняння

Корені квадратного рівняння ax2+bx+c=0 (a≠0) знаходять за формулою. Вираз b2-4ac називається Дискримінантом і позначається буквою D. Кількість коренів 1. Якщо D < 0, рівняння не має …