Теорема Вієта

Теорема 1 (Вієта). Якщо незведене квадратне рівняння ax2+bx+c = 0 має два корені, то x1+x2 = -(b:a), x1∙x2 = (c:a).Якщо зведене квадратне рівняння x2+ px + q = 0 має два корені, то x1 + x2 = – p; x1∙x2 = q. Коли рівняння має один корінь, його можна вважати за два рівних: x1= x2. Тоді для незведеного […]

Формула коренів квадратного рівняння

Корені квадратного рівняння ax2+bx+c=0 (a≠0) знаходять за формулою. Вираз b2-4ac називається Дискримінантом і позначається буквою D. Кількість коренів 1. Якщо D < 0, рівняння не має коренів.2. Якщо D = 0, рівняння має один корінь: x = -b/2a.3. Якщо D > 0, рівняння має два корені: x1,2 = (-b±√D):2a.Для квадратних рівнянь із парним другим коефіцієнтом зручніше […]

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.